Georadar za rano otkrivanje stanja u betonskim konstrukcijama

RIS Hi-BrigHT

Jedinstveni model georadara (GPR) za rano otkrivanje propadanja betonskih mostova, RIS Hi-BrigHT ima inovativan dizajn i napredni softver. RIS Hi-BrigHT donosi revoluciju u inspekcije i provere stanja betonskih konstrukcija kod mostova pomoću GPR-a, omogućavajući:

 • Merenje debljine kolovoza, betonskih ploča i slojeva asfalta;
 • Određivanje dubine i debljine pokrova armature;
 • Automatsko otkrivanje armature;
 • Detekcija područja zahvaćenih korozijom;
 • Mesta oštećenja konstrukcije ploče mosta i zaštitnog betona;
 • Mapiranje podzemnih instalacija, cevi, kablova, itd;
 • Detekcija raslojavanja.

RIS Hi-BrightHT poseduje:

 • Masivni antenski niz: dva reda po osam dvostruko polarizovanih 2GHz antena pružaju vrlo detaljnu 3D podzemnu tomografiju. Više detalja omogućava tačniju dijagnozu anomalija na mostovima.
 • Dvostruka polarizacija: Dvostruka polarizacija povećava dubinu prodiranja i kvalitetnu sliku.
 • Brzo prikupljanje podataka: Hi-Bright je širok 1 metar i može skenirati most sa prelazima u jednom smeru. Vreme potrebno za pregled mosta smanjeno je 16 puta u poređenju sa radarom koji prodire u tlo sa jednom antenom.
 • Automatski generisana karta vlage: Softver za naknadnu obradu može automatski generisati kartu opšte zone vlage na ploči mosta. Ova karta je dobijena korišćenjem posebno razvijenim IDS algoritmom.

Prednosti RIS Hi-BrigHT uključuju:

 • Jednostavna interpretacija podataka pomoću softvera posebno dizajniranog za analizu mostova
 • Skraćenje usporenog i zatvorenog saobraćaja zbog 10 puta bržeg vremena prikupljanja podataka
 • Tačnije planiranje i projektovanje
 • Smanjeni troškovi obnove mosta

SOFTWARE

OneVision

OneVision je napredni softver za prikupljanje GPR podataka  koji omogućava gledanje ciljeva u realnom vremenu, mapiranje objekata na licu mesta i GPS navigaciju tokom pretrage. Ovaj moćni alat može se koristiti sa nizom antena prilikom izvođenja analize konstrukcije mosta.

OneVision je moćna aplikacija za naprednu pretragu sa integrisanom navigacijom, koja sadrži:

 • Tomografiju u realnom vremenu na kartografskoj pozadini (npr. Google Maps, GeoTIFF i KML)
 • Ekrane koji daju prikaze sa GPR radarskih karata (B-scan i T-scan), radarskom tomografijom (C-scan) i kartografijom
 • Alati za planiranje pretrage
 • Kontinuirano praćenje GPR i GPS statusa
 • Upravljanje pretragom sa interaktivnim i ciljanim mapiranjem na licu mesta, kao i pregledom i uređivanjem podataka
 • Prikaz uživo geografske putanje

OneVision je dostupan za:

 • Stream C
 • Stream X
 • RIS MF Hi-Mod
 • RIS Hi-Pave
 • RIS Hi-Bright ima softverski modul GRED HD 3D Bridge za naknadnu obradu prikupljenih podataka

 

GRED HD 3D Bridge softver za naknadnu obradu podatka

Posebno dizajniran za izradu karata vlage na konstrukciji mosta na poluautomatski način, softver GRED HD 3D Bridge jedinstveno je rešenje koje je u stanju da automatski prepozna armaturne šipke, dubinu asfalta i debljinu betonske ploče. Izvezite do tri različite vrste statusnih karata, lako vizualiziranih i izvezenih, na osnovu nekoliko parametara i algoritama:

 • Karta snage: Karta snage je amplituda otkrivenih armaturnih šipki i izražena je u voltima.
 • Karta vlage: karta vlage predstavlja procenu brzine širenja izračunata na interfejsu armaturnih šipki
 • Karta debljine asfalta: Karta debljine asfalta identifikuje granicu između slojeva asfalta i betona i predstavlja debljinu asfalta.

Softver nudi brzu izradu i prikaz 2D i 3D tomograma u samo nekoliko minuta nakon osnovnog filtriranja. Neobrađeni podaci, strukture i objekti bilo kog generičkog oblika mogu se direktno izvesti u CAD ili GIS karte.

GRED HD 3D Bridge potpuno je kompatibilan sa bilo kojim GPS-om ili podacima o pozicioniranju kako bi se automatski dobili georeferencirani podaci.