Mini prizme specijalno dizajnirane za specijalne uslove

Mini prizme

Mini prizme

Domet koji je moguće ostvariti na prizmu zavisi od materijala kojim je prizma obložena i od geometrije elemenata. Originalne prizme iz kompanije Leica Geosystems su obložene specijalnim antirefleksionim materijalom na spoljašnjoj strani, i bakarnim premazom na unutrašnjoj strani. Bez ovoga, domet merenja dužina, ATR-a i Powersearch-a bi bio smanjen za i do 30%.

Kvalitet izrade i izdržljivost bakarnog premaza su odlučujući za dugotrajnost prizme. Dimenzije stakla, pozicija u držaču i prostorna orijentacija, su presudne za tačnost merenja.

Naše prizme su izrađene od stakla najvišeg kvaliteta i prekrivene materijalima koji obezbeđuju dugotrajnost, maksimalni domet i maksimalnu tačnost čak i pod najekstremnijim uslovima.

PROFESIONAL 5000

Vekom-GMP101

GMP101, mini prizma set

Mini prizma postavljena u metalno kućište. Set se sastoji još  i od centrične libele, ciljne markice, šiljka i torbice. Konstanta prizme +17.5mm, domet 2000m (7000ft).
Broj artikla: 641 662

Vekom-GRZ101

GRZ101, 360° mini prizma

Pogodna za ATR primenu na malim dužinama. Zahvaljujući svojim malim dimenzijama GRZ101 nudi vrhunsku tačnost pozicioniranja od 1.5mm. Koristeći  GAD103 adapter, ova prizma se može postaviti na bilo koji štap sa bajonetom na vrhu. ATR domet 350m (1150ft).
Broj artikla: 644 327

PROFESIONAL 3000

Vekom-GMP111

GMP111 – mini prizma sa nosačem

Mini prizma postavljena u polimerno kućište na kome se nalazi 1/4″ navoj. Set sadrži i centričnu libelu,  GLS115 četvorodelni štap i šiljak. Konstanta prizme +17.5mm, domet 2000m.
Broj artikla: 641 615

Vekom-GMP111-0

GMP111-0 – mini prizma sa nosačem

Mini prizma postavljena u polimerno kućište na kome se nalazi 1/4″ navoj. Set sadrži i centričnu libelu,  GLS115 četvorodelni štap i šiljak. Konstanta prizme 0, max. IR domet  2000m (7000ft).
Broj artikla: 642 534

PRBOR ZA MINI PRIZME

Vekom-GAD103

GAD103 – adapter za mini prizmu

Adapter za postavljanje GRZ101 na štapove i nosače. Visina prizme identična sa stadardnom prizmom.
Broj artikla: 742 006

Vekom-GAD105

GAD105 – adapter za mini prizmu

Adapter za postavljanje GMP111, GMP111-0 na štapove i nosače. Visina prizme identična sa stadardnom prizmom.
Broj artikla: 743 503

Vekom-GMP112

GMP112 – štap za nedostupne tačke

Nastavak za nedostupne tačke. Sastoji se od mini prizme i nastavka za štap dužine 30cm. Omugućava rastojanje između dve prizme od 40, 70 and 100cm.
Broj artikla: 742 329

Vekom-GVP608

GVP608 – torbica

Torbica za  GMP111, GMP111-0, GRZ101 mini prizme i za GLS115 štap.
Broj artikla: 642 344