Visionarska 3D choke - ring antena

Leica AR20 GNSS Antena

Nova Leica AR20 sa svojim vizionarskim 3D dizajnom donosi novi nivo performansi za referentne stanice i monitoring projekte.

AR20 poseduje izuzetne performanse praćenja satelita, odlične karakteristike faznog centra i nenadmašnu redukciju višestruke refleksije signala u svim GNSS frekventnim opsezima.

Leica AR20 je namenjena za permanentne i privremene instalacije referentnih mreža, i ispunjava sve zahteve po pitanju pouzdanosti i dugoročne stabilnosti u radu. Ona je „future proof” antena što znači da će biti u stanju da prati sve GNSS satelitske signale.

Novi inovativni dizajn za choke-ring antenu
AR20 obezbeđuje izuzetne performanse u pogledu praćenja satelitskih signala korišćenjem prstenova – „choke rings”, različitih dubina i širina. Precizni dizajn takođe omogućava veoma male i stabilne ofsete faznih centara i veoma dobru simetriju varijacija faznih centara u zavisnosti od različitih azimuta i elevacije satelita.

Superiorne performanse u redukciji višestruke refleksije
Sa odličnim kvalitetom prijema satelitskih signala pri niskim elevacijama i zahvaljujući novom 3D dizajnu AR20 obezbeđuje rezultate sa superiornom redukcijom višestruke refleksije u svim GNSS frekventnim opsezima uključujući L5. Tradicionalne 2D choke ring antene su optimizovane samo za pojedine frekventne opsege.

Robusna i izdržljiva
Novi dizajnirani prstenovi na AR20 su testirani novim i robusnim  dvostrukim tretmanom u cilju potvrde dugoročne izdržljivosti u svim okruženjima. Kao dodatna opcija na raspolaganju je plastična zaštita za antenu.