Geokom

O nama

Kompanija GeoKOM d.o.o. je osnovana 2007 godine u Sarajevu, od kada je na tržištu Bosne i Hercegovine i svojim korisnicima dostupna sa alatima koji se dovode u vezu sa prikupljanjem, obradom, prezentacijom, ažuriranjem i vizuelizacijom geoprostornih podataka.

Autorizovani smo distributeri vodećih svjetskih proizvođača hardverskih i softverskih sistema za geoprostornu i geoinformacionu primenu:

Pored distribucije koja je praćena ekspertskom tehničkom podrškom, GeoKOM  u saradnji i podršci kompanije Vekom Geo obezbijeđen je autorizovani servisni centar za Leica instrumente i akreditovana metrološka laboratorija za etaloniranje.

Naš jedinstveni odnos prema korisnicima temelji se na tehničkoj podršci koja je dostupna 24 h, a iza koje stoji stručni ekspertski kadar praćen stalnim usavršavanjima, i tehnološki resursi koji idu u korak sa najnovijom tehnologijom i inovacijama.

Politika kvaliteta kompanije GeoKOM zasnovana je na ostvarenju i održavanju reputacije u poslovanju uz pružanje brzih, pravovremenih i efikasnih usluga. U cilju potpunog zadovoljstva svih naših sadašnjih i budućih korisnika, konstantno poboljšavamo  efektivnost našeg sistema menadžmenta.

U skladu sa poslovnim aktivnostima koje obavljamo, težimo očuvanju bezbednosti informacija naših poslovnih partnera i korisnika, zaštiti integriteta podataka u okviru usluga koje pružamo i očuvanju naše intelektualne svojine.