Alat za aplikacije drugih proizvođača

Leica Zeno Connect

Leica Zeno Connect vrši svu potrebnu komunikaciju između GNSS prijemnika i aplikacije,  uključujući i konfiguraciju RTK korekcija, dajući vam mogućnost da izađete iz okvira Leica proizvoda. Jednostavno instalirajte Zeno Connect, i Zeno Connect tulbar će biti aktivan u pozadini vaše aplikacije.

Jednostavno upravljajte GNSS podacima na željeni način uz:

 • Izbor između Windows WEH 6.5.3 i Android operativnog sistema.
 • Kombinovanje sa Zeno Connect aplikacijom.
 • Izbor vaše omiljene alikacije.

Razvojni alati za integraciju GNSS tehnologije
Leica Zeno Connect razvojni alat (SDK) je dizajniran da integriše Leica Zeno GIS seriju uređaja i Leica Zeno GIS senzore sa drugim GIS aplikacijama. Leica Zeno Connect omogućava razvoj moćnih GNSS-aplikacija koje rade na Leica CS25 tablet računarima, kao i na ručnim uređajima. Leica Zeno Connect spaja vodeću GNSS tehnologiju i željenu tačnost (centimetarska ili veća) sa aplikacijama drugih proizvođača, kao što su Esri ArcGIS za Windows Mobile®.

Završite posao sa Leica GNSS tehnologijom

 • Pristup statusu GNSS resivera, podešavanju, i upravljanju
 • Omogućava potpunu kontrolu nad GNSS RTK korekcijama
 • Omogućava standardne COM komponente za jednostavnu integraciju u aplikacije drugih proizvođača
 • Radi kao bazna stanica za logovanje GNSS sirovih podataka
 • Korišćenje sa svim Leica Zeno GIS uređajima

Podržani instrumenti:

 • GNSS prijemnici: Leica Zeno GG03
 • Terenski kompjuteri: Leica CS10 GIS i CS15 GIS, Leica CS25 i Leica Zeno 5
 • Terenski uređaji sa integrisanim GPS/GNSS: Leica Zeno 20, Leica Zeno 10 & 15, Leica CS25 GNSS tablet računar