Precizni inklinacioni senzori

Nivel 210/220 inklinacioni senzori

Nivel 210/220 – precizni inklinacioni senzori

Leica Nivel210/Nivel220 je precizni inklinacioni senzor za simultano merenje inklinacije (nagiba), pravca inklinacije i temperature bazirano na opto-elektronskom konceptu.
Leica Nivel senzori pružaju precizne informacije o inklinacionim pomeranjima objekata u građevinskim i inženjerskim aplikacijama:

  • Za monitoring velikih objekata i inženjerskih konstrukcija kao što su brane, mostovi i visoke zgrade
  • Kada su potrebne visokoprecizne informacije o inklinaciji i pravcu pomeranja
  • Dvoosni visokoprecizni senzor sa rezolucijom od 0.001 mrad
  • Visokotačna merenja i stabilnost na velikim rastojanjima
  • Real-time podaci na kontinualnoj bazi
  • Povezivanje na Leica GeoMoS monitoring softver
  • Nivel210 senzor je opremljen sa RS232 interfejsom za direktno povezivanje senzora
  • Nivel220 senzor je opremljen RS485 interfejsom za korišćenje senzora u okviru bus sistema