Ekspertska pomoć na terenu

Leica Active Assist

Jednostavno pritisnite dugme da aktivirate daljinsku podršku na terenu

Sa Leica Active Assist servisom možete povećati vašu produktivnost zahvaljujući savremenoj IT infrastrukturi. Samo to ipak neće biti dovoljno ako vaši podaci nisu sigurni i zaštićeni. To je razlog zašto Leica Geosystems integriše najviši nivo bezbednosti u okviru svojih Leica Geosystems Trusted Servisa. Zajedno sa tim vi profitirate zahvaljujući boljoj produktivnosti kao i zhvaljujući maksimalnoj sigurnosti podataka.

Stručna pomoć uvek pri ruci

Zamislite da ste na terenu i imate problem koji vas sprečava da završite posao. Možete da pozovete lokalnu podršku ali imate problem da objasnite u čemu je tačno problem. Jednostavnim pritiskom na dugme u terenskom softveru na vašem instrumentu možete aktivirati Leica Active Assist servis i vaš inženjer tehničke podrške može bezbedno pristupiti vašem uređaju i videti isto ono što i vi vidite na ekranu. Pritiskanjem komandi umesto vas inženjer tehničke podrške će rešiti problem a vi možete nastaviti sa radom u najkraćem roku.

Na ovaj način bićete maksimalno efikasni u radu i sigurni da će svaki problem, u slučaju da se pojavi ponovo, biti veoma brzo rešen.

Vaši benefiti:

  • Jednostavno za korišćenje
  • Pomoć je uvek na raspolaganju
  • Bolja produktivnost
  • Maksimalna sigurnost

Kontroleri sa Internet konekcijom
Sa integrisanim WiFi i/ili 3.5G modulom (GSM/GPRS/UMTS), naši Leica CS20 / Leica CS15 kontroleri se konektuju direktno na internet I obezbeđuju korišćenje Active Assist servisa.