Svetski lider u merenju pomeranja tla iz svemira

Saradnja sa kompanijom TRE ALTAMIRA pruža nam mogućnost da ponudimo usluge monitoringa pomaka tla i objekata koristeći radarske satelitske snimke. TRE ALTAMIRA uspešno posluje već 20 godina i prepoznata je globalno kao lider u InSAR uslugama. Pruža usluge merenja pomaka tla i objekata iz podataka satelitskih radara (Sinthetic Aperture Radar – SAR) koji se koriste u različitim oblastima industrije, uključujući građevinarstvo, rudarstvo i eksploataciju nafte i gasa.

Neki od glavnih korisnika sa kojima TRE ALTAMIRA ima uspešnu dugogodišnju saradnju su: NASA (Nacionalna uprava za vazduhoplovstvo i svemir), CSA (Kanadska svemirska agencija), ESA (Evropska svemirska agencija), JAKSA (Japanska agencija za vazduhoplovstvo i istraživanje), CNES (Francuska svemirska agencija), DLR (Nemački centar za vazduhoplovstvo i svemir) i Svetska banka.

Izmerite deformaciju od milimetra do metra preko svih rudarskih površina i objekata bez ikakve ugradnje na licu mesta.

Omogućujemo sinoptički prikaz celokupnog područja rudnika, eliminišući potrebu za ugradnjom terestičke opreme. Sva sredstva se mogu redovno i precizno nadgledati radi deformacije u rasponu od milimetra do metra.

Nadgledajte infrastrukturu, proverite tvrdnje o propadanju tla, merenja pomaka na licu mesta dopunite merenjima iz radarskih snimaka tokom projektovanja, izgradnje i rada.

Naše satelitske analize koriste se za utvrđivanje nestabilnih područja tokom procesa odabira lokacije, za procenu uticaja građevinskih aktivnosti na naselja uz nadopunu konvencionalnog nadzora i za procenu stabilnosti postojeće infrastrukture ili distribuirane mreže.

Istražujte i nadgledajte opasnosti na širokim oblastima, procenite vremensku evoluciju jednog geološkog fenomena.

Nadgledajte široke oblasti, od istorijskih analiza do praćenja u skoro realnom vremenu: pravovremene informacije o pomaku se rutinski pružaju krajnjim korisnicima i donosiocima odluka koji pomažu u razumevanju prošlih događaja i pripremi budućnosti. Također, nudimo različite pristupe za otkrivanje i praćenje složenih obrazaca kretanja koji se odnose na jedno rizično područje.

Pratite kretanje tla, optimizirajte proizvodne strategije, podržavajte upravljanje rezervoarima, olakšajte usklađivanje sa HSE-om.

Isporučujemo precizna merenja pomaka zemlje preko proizvodnih rezervoara za optimizaciju operacija na terenu, kalibraciju geo-mehaničkih modela i praćenje utapanja ili podizanja i njihovih mogućih uticaja na površinske objekte.