Novosti & Događaji

Transformacija – VekomNet

Od maja 2018. svim korisnicima VekomNet GNSS Mreže na raspolaganju je naš novi servis slanja transformacionih parametara putem RTK poruka.

Ovaj servis vam omogućava da u realnom vremenu na terenu imate lokalne koordinate u Gaus-Kriger projekciji koje su saglasne koordinatama koje bi ste dobili transformacijom koordinata korišćenjem Grider Web servisa RGZ-a.

Servis 3D transformacija (položajna i visinska) je dostupno na celoj teritoriji Srbije.

Više o ovome i uputstva za Leica prijemnike